پروژه ها و فعالیت ها

  • ارتباط نرم افزار های حوادث و اتفاقات 122 و سپتا
  • بروز آوری و توسعه خدمات الکترونیک
  • تجهیز مرکز داده شرکت به سیستم اضطراری ( دیزل ژنراتور UPS )
  • استقرار سامانه پیام کوتاه مشترکین به شماره 20001522 جهت اطلاع مشترک از روند خدمت درخواستی
  • استقرار سامانه USSD به شماره *724*122#  ( در دست اقدام)
  • استقرار نرم افزار جدید سازمان الکترونیک و اتوماسیون اداری ( در دست اقدام)