معرفی دفتر انفورماتیک

ردیف نام و نام خانوادکی پست سازمانی شماره تماس ایمیل سازمانی
1 احمد صفدری زاده مدیر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک 0613-4450599 info[at]aww.co.ir
2 فاطمه کاوسی قافی کارشناس نرم افزار 0613-4450599 info[at]aww.co.ir
3 عنایت اله شیرانی کارشناس سخت افزار 0613-4450599 info[at]aww.co.ir