پروژه های انجام شده

اهم اقدامات انجام شده دفتر آمار و فناوری اطلاعات

 1. پیاده سازی 22 خدمت آب و فاضلاب به صورت الکترونیکی
 2. امکان پرداخت قبوض آب بهاء و فاضلاب بهاء از طریق وب سایت شرکت
 3. استقرار و راه اندازی سامانه پیامک 20001522 و اطلاع رسانی اثر بخش انجام خدمات در مراحل مختلف برای مشترکین
 4. اتصال سامانه پاسخگویی 122 با نرم افزار خدمات مشترکین و اطلاع از بدهی مشترک قبل ارائه خدمات
 5.  استقرار کامل پورتال سازمانی شرکت به همراه زیر پورتال های مربوطه
 6. بهره گیری از دانش مجازی سازی و حذف 15 سرور فیزیکی
 7. استقرار و راه اندازی دستگاه san storage
 8. استاندارد سازی تجهیزات پسیو مرکز دیتا و شش ایستگاه کاری
 9. استقرار و راه اندازی سیستم برق اضطراری اتاق سرور (دیزل ژنراتور)
 10.  ارتقاء سیستم عامل های سرویس دهنده ( 10 نرم افزار )
 11. برگزاری جلسات مستمر کمیته توسعه الکترونیک و هوشمند سازی اداری با حضور مدیران ارشد سازمان
 12. بهبود و ارتقاء اینترنت سازمانی جهت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان
 13. بهبود و ارتقاء لینک های ارتباطی و مخابراتی در 10 ایستگاه کاری
 14. پیاده سازی رویه های امنیتی و ارتقاء سطح امنیت شبکه
 15. خریداری و نصب تجهیزات سخت افزاری